Càng ghẹ đĩa 70 đến 85 càng / kg 140000
Càng ghẹ đĩa ngon, cung cấp càng ghẹ đĩa ngon nhất, phân phối càng ghẹ đĩa tại Tphcm.
Số lượng : kg
Thông tin chưa cập nhập!
Thông tin chưa cập nhập!
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Càng ghẹ đĩa 50 đến 65 càng một kg,...
Càng ghẹ đĩa giá bao nhiêu, cung cấp càng...
Giá càng ghẹ đĩa 25 đến 30 càng/ kg,...