SẢN PHẨM

Càng ghẹ đĩa 50 đến 65 càng một kg,...
Càng ghẹ đĩa giá bao nhiêu, cung cấp càng...
Giá càng ghẹ đĩa 25 đến 30 càng/ kg,...
Càng ghẹ đĩa ngon, cung cấp càng ghẹ đĩa...