Càng ghẹ đĩa 50 đến 65 càng một kg, mua...
Càng ghẹ đĩa giá bao nhiêu, cung cấp càng ghẹ...
Giá càng ghẹ đĩa 25 đến 30 càng/ kg, địa...
Càng ghẹ đĩa ngon, cung cấp càng ghẹ đĩa ngon...