Càng ghẹ Bông 50 đến 65 Càng / Kg
giá càng ghẹ bông, càng ghẹ bông mua ở đâu ngon và rẻ
Số lượng : kg
Thông tin chưa cập nhập!
Thông tin chưa cập nhập!
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Càng ghẹ bông giá bao nhiêu, cung cấp càng...
Càng ghẹ bông giá bao nhiêu, cung cấp càng...
Càng Ghẹ Bông 70 đến 85 Càng / Kg...