Càng ghẹ bông 25 đến 30 càng /Kg 260.000
Càng ghẹ bông giá bao nhiêu, cung cấp càng ghẹ bông
Số lượng : kg
Thông tin chưa cập nhập!
Thông tin chưa cập nhập!
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Càng ghẹ bông giá bao nhiêu, cung cấp càng...
giá càng ghẹ bông, càng ghẹ bông mua ở...
Càng Ghẹ Bông 70 đến 85 Càng / Kg...